Sunday August 07 , 2022
Text Size
   

Organi SDZV


PREDSEDNIK:

 

Dr Momir PAUNOVIĆ, dipl.biol.
Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu

 

SEKRETAR:

 

Dr Aleksandar ĐUKIĆ, dipl.inž.građ.
Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 

UPRAVNI ODBOR:

 

Dr Božo DALMACIJA, dipl.hem.

PMF Univerziteta u Novom Sadu, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

 

Dr Prvoslav MARIJANOVIĆ, dipl.inž.

Univerzitet Educons, Sremska Kamenica

 

Dr Ivana Ivančev Tumbas, dipl.hem.

PMF Univerziteta u Novom Sadu, Departman za biologiju i ekologiju

 

Dr Zorana NAUNOVIĆ, dipl.inž.tehnol.
Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Dr Violeta CIBULIĆ, dipl.hem.
Univerzitet „Union“, Beograd

 

Miodrag MILOVANOVIĆ, dipl.inž.građ.
Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, Beograd

 

Dušan ĐURIĆ, dipl.inž.građ.
Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, Beograd

 

Dr Vesna ĐIKANOVIĆ, dipl.biol.
Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu

 

Dr Slavka STANKOVIĆ, dipl.inž.tehnol.

Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Miodrag POPOVIĆ, dipl.inž.građ.
Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, Beograd

 

Vladimir MANDIĆ, dipl.inž.građ.
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo Kraljevo

 

Dr Srđan KOVAČEVIĆ, mast.inž.zas.živ.sr.

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu


 

NADZORNI ODBOR:

 

Dr Božidar BATINIĆ, dipl.inž.građ.
Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Dr Zoran NIKIĆ, dipl.inž.šum.
Šumarski  fakultet Univerziteta u Beogradu